נגישות במלון שיזן

מלון בוטיק וספא שיזן
 
מנכ"ל : אסנת נשיא
מנהלת הספא : אליס חדידה
אנו באמצע תהליך נגישות עפ"י חוק ויהיה מענה מקסימלי בעתיד הקרוב. 
 
רכז נגישות רשתי מלונות טמרס :
קובי רוזיו 9520820 -09 , koby-sa@zahav.net.il